דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי nili.tamir@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא מחשבותיך יוצרות אותך - בוקר יום וי 29 ליוני 2018

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: