דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי elhananbar23@hotmail.com הגיע מסר בעל הנושא חוזרים ללימודים עם פעמונים - עלון פעמונים אוגוסט 2018

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: