דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי oritsagidavid@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא שינויים ששווים לכם כסף - עלון פעמונים נובמבר 2016

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: