דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי info@paamonim.org הגיע מסר בעל הנושא עוברים את החופש בזכות - עלון פעמונים יוני 2019

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: