דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי info@paamonim.org הגיע מסר בעל הנושא העצמאות הכלכלית שלי - עלון פעמונים אפריל 2018

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: