דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי info@paamonim.org הגיע מסר בעל הנושא הישרדות - החופש גדול - עלון פעמונים יוני 2017

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: