דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי info@paamonim.org הגיע מסר בעל הנושא עשיתם כבר טוב השנה? - עלון פעמונים אוקטובר 2016

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: