דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי riva@kshalem.org.il הגיע מסר בעל הנושא פרס אשלים בסימן חגיגות ה-18

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: