דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי odedung@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא פרס אשלים תשע"ז לפיתוח שירותים עבור צעירים וצעירות במצבי סיכון

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: